Cégünk története

A Gyöngyösi mezőgép és járműtechnika kft. történeti bemutatása a társaság privatizációjáig

A társaság elődje működésének kezdetét az 1960-as évek első felére tesszük. Az atkári és detki gépállomások fokozatos összevonásával 1963-64 között alakult ki a gyár magja. Ekkor főleg traktorok javításával, szerelésével, foglalkoztak a gyárban. A javításhoz szükséges alkatrészek előállítására alakult ki  az  alkatrészgyártási tevékenység. Az akkori végleges formában történő működés megkezdésének dátuma – Gyöngyösi Mezőgazdasági Gépállomás néven – 1966. január 1-re tehető. Ekkor főleg  UE-28-as traktorok, kompresszorok javítása folyt a gyárban.

 

Dutra UE-28 összkerékhajtású, univerzális traktor

311 – 630 – 255-ös autóbuszok

1967-68-ban már megkezdődött az autóbuszok javítása, kompresszor alkatrész felújítás, a gépgyártás már nem csak saját részre, hanem belföldi  piacra is kezdett gyártani, ugyanakkor még folyt a  gépjavítási tevékenység is.

Beszerzési ideje: 1962.01.17 (Récsei garázs) állományból törlése: 1973.12.21. Gyöngyösre a MEZŐGÉP-hez került

GA 57-33

Irányítás

Irányítási szempontból a gyár további Heves és Nógrád megyei gépállomások mellett az Egri Gépjavító Állomáshoz tartozott. Az 1970-es évek elején a gyárban tovább erősödött a közúti gépjárműjavítás, a fődarab, kisfődarab javítás, ugyanakkor a gépjavítás volumene csökkent. A gyár 1974-ben kapcsolódott be a külföldi kooperációba, mezőgazdasági gépalkatrészek gyártásával. 1976-ban Szolnok és Heves megyei állomások összevonásával megalakúlt a Szolnoki Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat.

A gyár az új integrációban is megtartotta már kialakult profiljait, úgymint:

Járműjavítás, járművek fődarabjainak, kisfődarabjainak javítása, gépalkatrészek gyártása, egyéb tevékenységek.

A termelés ebben az időszakban folyamatosan növekedett. A Szolnoki MEZŐGÉP Vállalat a hazai és külső piacon igen jelentős helyet foglalt el. 1980-ban – nagyberuházások révén – a Gyöngyösi Gyár a vállalat forgácsoló bázisa lett, szolgáltatási tevékenysége pedig a régióban meghatározó jellegűvé vált. A Szolnoki MEZŐGÉP Vállalat Rt.-vé alakult, az egységek profitcentrumokként működtek tovább. 1992-től megkezdődött a társaság néhány egységének privatizálása. A Gyöngyösi Gyár privatizációjára 1996. április 1-el került sor. A gyárat magyar magánszemélyekből álló társaság privatizálta. A fő tevékenységi körök megmaradtak, de jelentős irányváltásra is sor került. 1998-ban került megvásárlásra az Ózd-farkaslyuki telephely. A Gyöngyösi MEZŐGÉP és Járműtechnika Kft. privatizációjára 1996. április 1el került sor. A társaságot 100 %-ban magyar magánszemélyekből álló társaság privatizálta. A tulajdonos váltás után a társaság alapvetően két, egymástól jól elkülöníthető tevékenységet folytat.

Gépgyártás:

A társaságnál az 1980ban történt nagyberuházás óta ez a tevékenység folyamatosan fejlődik. 1996-ig elsősorban mezőgazdasági gépalkatrészek gyártásával és a Szolnoki MEZŐGÉP Rt. gyáraihoz történő beszállítással foglalkoztunk belföldi piacra és közvetett exportra. Az 1996. április 1-jei privatizáció után kiépítésre kerültek, vagy kiépítés alatt vannak olyan új kapcsolatok, melyek nem fűződnek szorosan a mezőgazdasági gépalkatrészgyártáshoz és közvetlen export megrendeléseket elégítenek ki. Ezek célországai: Svájc, Németország, Ausztria. A termékek rendeltetése: szövőgépipari és papíripari gépalkatrészek, általános gépalkatrészek. A területen a volumen folyamatos fejlesztésére van lehetőség, ugyanakkor napirenden van új piacok felkutatása is.

Ezek körébe tartozik:  

  • bioenergetikai berendezések gyártása hazai piacra
  • árnyékolástechnikai eszközök gyártása exportra.

1997-től a társaság a gépgyártás területén működteti az ISO-9002 minőségbiztosítási rendszert, melynek megújítására és kiterjesztésére  2000-ben került sor.

A gépgyártás legfontosabb adatai 1999-ben: Belföldi árbevétel: 203 MFt, Export árbevétel: 105 MFt.

Járműipari szolgáltatások:

Ezen tevékenységen belül társaságunk két fő ágazattal foglalkozik. Járműjavítás, fődarab, kisfődarab felújítás, gyártás. A járműjavító tevékenység elsősorban az IK-200-as családhoz tartozó autóbuszok javításából áll.

Legfontosabb partnereink:  Megyei VOLÁN Rt.-k, VOLÁNBUSZ Rt. magántársaságok.

A társaság tevékenysége elsősorban az Északmagyarországi régióra, valamint budapesti Közlekedési Társaságokra terjed ki. Véleményünk szerint ez a tevékenység – ismerve a hazai járműpark állapotát  és a helyzet javítására  tett intézkedéseket – 6-8 évig még folytatható.

A fődarab, kisfődarab felújítás, mint tevékenység elsősorban az IK-200-as család és egyéb haszongépjárművek fődarabjaira, kisfődarabjaira irányul. Elsősorban kompresszorok, légfékszerelvények, adagolók, vasúti kocsi ablaktörlők, sebességváltók, differenciálművek, futóművek gyártása, javítása folyik.

A szolgáltatási tevékenység 1999 évi legfontosabb adatai:

Gépjárműjavítás:  237 MFt, Fődarab, kisfődarab felújítás: 158 MFt.

Mind a gépgyártó, mind a szolgáltató tevékenységben a társaság fontos feladata az elvárt minőség folyamatos biztosítása, új piaci lehetőségek felkutatása, valamint az igényekhez alkalmazkodó szakmai színvonal biztosítása.